15 października 2007 roku w siedzibie Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze Oddziału Regionu Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej.Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Łódzkiego PRE za lata 2004- 2007 przedstawił dotychczasowy przewodniczący ks. Bp M. Ludwik Jabłoński z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Na zebraniu dokonano wyboru nowego Zarządu. Przewodniczącym został ks. Semko Koroza z Kościoła Ewangelicko- Reformowanego a wiceprzewodniczącym ks. Marcin Undas, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ze Zgierza. Na sekretarza wybrano ks. Michała, wikariusza w parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Mateusza w Łodzi, zaś skarbnikiem na kolejną kadencję pozostał ks. M. Bernard Kubicki, proboszcz parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Lipce.październik 2007

powrót