Młodzież

Kościół to również znaczna część młodych ludzi. Z tego względu już od  wielu lat Kościół Starokatolicki Mariawitów organizuje letni wypoczynek dla odpowiednich grup wiekowych. Także dzieci i młodzież z łódzkiej parafii chętnie korzystają z możliwości pobytu zarówno na Mazurach jaki i  Morzem Bałtyckim.

Młodzież, oprócz zjazdów poobozowych, przygotowuje również spotkania nawiązujące do tradycyjnych zabaw, takich jak: walentynkowe czy andrzejkowe. Jest to okazja wspólnego gromadzenia się, odnawiania znajomości, wzajemnego poznania oraz miłego i bezpiecznego spędzenia czasu. Spotkania takie rozpoczynają się zawsze nabożeństwem,  po którym ma miejsce prelekcja na tematy religijne lub poruszane są problemy młodzieżowe. Również i my staramy się czynnie brać udział w tego typu przedsięwzięciach. Poza wyjazdami, kiedy jesteśmy w charakterze uczestników, podejmujemy się także sami organizowania takich spotkań. 

Ponadto młode pokolenie reprezentuje również Kościół w międzynarodowych ekumenicznych spotkaniach młodzieżowych i szkoleniach.