Proboszcz
bp Włodzimierz Jaworski
Ogłoszenie
CZERWIEC 2023 r

"Boże,
tę hostię niepokalaną,
którą ja niegodny
sługa Twój,
ofiarowuje Tobie,
Bogu mojemu
żywemu
i prawdziwemu"

wg  Mszy trydenckiej
"Tobie,
Bogu wiecznemu,
żywemu
i prawdziwemu"

wg  Mszy trydenckiej
"Panie Jezu Chryste,
Synu Boga żywego"
wg  Mszy trydenckiej
"Bóg prawdziwy
z Boga prawdziwego"

wg  Mszy trydenckiej
UROCZYSTOŚCI
EKUMENIA