W trosce o dostateczną liczbę błagających
o Miłosierdzie BożeNiech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament

Pan Jezus okazał nam i wciąż okazuje Swoją miłość, która skłoniła Go do przyjęcia ludzkiej natury i stania się Człowiekiem - naszym Bratem. Za nasze grzechy zadośćuczynił Bogu Ojcu, gdy cierpiał i umarł na krzyżu. Miłość ku ludziom skłoniła Go do ustanowienia Eucharystii w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy, gdy błogosławił chleb i wino i mówił to jest Ciało moje, to jest Krew moja, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. W ten sposób Pan Jezus przedłużył swoją obecność na ziemi. By Jego majestat nie przerażał człowieka, ukrył Swoje bóstwo i człowieczeństwo pod nikłymi postaciami chleba i wina. Gdy kapłan wymawia w czasie Mszy Świętej słowa Chrystusa: to jest Ciało moje, to jest Krew moja dokonuje się i przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Gdy przyjmujemy Komunię świętą - przyjmujemy Ciało i Krew naszego Pana. Z jaką czcią i miłością powinniśmy to czynić.

W objawieniu danym świętej Marii Franciszce Bóg ze względu na Swoje Wielkie Miłosierdzie wskazuje Kościołowi i wszystkim ludziom ratunek przed karą, której domaga się Sprawiedliwość Boża. Ten ratunek wskazany jest w oddawaniu czci Panu Jezusowi ukrytemu w Eucharystii i wzywaniu pomocy Najświętszej Maryi Panny. Wyrażamy tę cześć przez częste i godne przyjmowanie Komunii świętej, Adorację Przenajświętszego Sakramentu oraz kult dla Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Bóg daje Swoje Miłosierdzie, a człowiek może je przyjąć lub odrzucić. Gdy na świecie będzie dostateczna liczba błagających Boga, oddających uwielbienie Panu Jezusowi w Eucharystii i Matce Bożej, cały świat - wszyscy ludzie skorzystają z Bożego Miłosierdzia. Znane ze Starego Testamentu miasta - Sodoma i Gomora nie uległyby zniszczeniu, gdyby w nich było 10 sprawiedliwych. I teraz Bóg domaga się dostatecznej liczby błagających, aby mógł być zachowany cały świat. Wielkie jest wybraństwo tych wszystkich, których Bóg powołał do Mariawityzmu, ale też wielki obowiązek i odpowiedzialność przed Bogiem. Trwajcie więc w bojaźni Bożej i na modlitwie, jak to czynili pierwsi chrześcijanie i pierwsi mariawici, którzy zostawili nam przykład chrześcijańskiego życia - głębokiej wiary i prawdziwej pobożności.

Świat, w którym żyjemy, doznaje wciąż nowych wstrząsów i zagrożeń spowodowanych gwałtownym działaniem żywiołów przyrody, które doprowadzają do kataklizmu np. trzęsienia ziemi, powodzi, osuwania się ziemi w górach, groźnych pożarów. Różne choroby, wojny między narodami, a ostatnio terroryzm sprawiły, że człowiek stracił poczucie bezpieczeństwa. Nawet prezydenci różnych krajów mówią oficjalnie, że wobec tego ostatniego zjawiska żaden człowiek na świecie nie może czuć się bezpiecznym.

Nam, ludziom wiary, poczucie bezpieczeństwa daje Bóg. Pan Jezus powiedział: gdy usłyszycie te straszne wieści nie lękajcie się, ale podnoście głowy wasze ku górze, bo się przybliżyło odkupienie wasze. Nie lękajcie się, wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie. Psalmista zaś mówi: Błogosławiony ten, kto w Bogu nadzieje położył. A do naszej Założycielki Pan Jezus powiedział „Pokój całej ziemi jeśli przyjmie Miłosierdzie” .

Biskup M. Włodzimierz
Jeśli nie będzie, dostateczna liczba błagających,
ukarzę świat cały...

(Słowa Pana Jezusa z Objawień
Mateczki, Dz. M. str. 32) listopad 2011

Homilie, kazania i artykuły