Homilie, kazania i artykuły o treści religijnej


 • Kazanie na Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada 2014

  Radujemy się dzisiaj obchodząc dzień poświęcony uczczeniu Wszystkich Świętych. Dążenie do świętości i osiągnięcia nieba jest zadaniem dla wszystkich chrześcijan. Chrystus Pan powiedział: świętymi bądźcie bo i Ojciec wasz niebieski święty jest. A więc nie jest to zadanie tylko dla niektórych wybranych ludzi ale dla wszystkich. Święty Jan Apostoł i Ewangelista w Objawieniu widział 144 tysiące pieczętowanych - a więc Świętych z narodu wybranego. Po 12 tys. z każdego pokolenia, a z innych narodów widział rzesze, której nie mógł nikt przeliczyć.

  (więcej) • Kazanie na Boże Ciało - nabożeństwo radiowe

  W święto Bożego Ciała, we wszystkich parafiach wyznań katolickich, obnoszony jest Przenajświętszy Sakrament w publicznych procesjach po ulicach miast i drogach wiosek do przygotowanych czterech ołtarzy. W czasie procesji pieśnią i graniem wielbimy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przy ołtarzach śpiewany jest przez kapłana fragment Ewangelii Św. oraz krótka adoracja Przenajświętszego Sakramentu śpiewem chóru i graniem orkiestry. (...)

  (więcej) • W trosce o dostateczną liczbę błagających o Miłosierdzie Boże

  Pan Jezus okazał nam i wciąż okazuje Swoją miłość, która skłoniła Go do przyjęcia ludzkiej natury i stania się Człowiekiem - naszym Bratem. Za nasze grzechy zadośćuczynił Bogu Ojcu, gdy cierpiał i umarł na krzyżu. Miłość ku ludziom skłoniła Go do ustanowienia Eucharystii w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy, gdy błogosławił chleb i wino i mówił to jest Ciało moje, to jest Krew moja, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. W ten sposób Pan Jezus przedłużył swoją obecność na ziemi. By Jego majestat nie przerażał człowieka, ukrył Swoje bóstwo i człowieczeństwo pod nikłymi postaciami chleba i wina. (...)

  (więcej) • A D W E N T

  Adwent to pierwsza część roku kościelnego, która rozpoczyna się w niedzielę między 28 listopada a 3 grudnia, kończy zaś 24 grudnia, w wigilię Bożego Narodzenia. Jest to okres trwający około czterech tygodni, zawierający zawsze cztery niedziele. Nazwa pochodzi od łacińskiego rzeczownika adventus, który w języku polskim oznacza przyjście. Początkowo adwentem, czyli przyjściem nazywano samo święto Bożego Narodzenia. Prawdopodobnie od IV wieku wprowadzono czterotygodniowy okres przygotowania do godnego obchodzenia dnia narodzin Pana Jezusa i nazwano ten okres Adwentem.

  (więcej) • Pojęcie świętości w świetle objawień i nauk Matki Marii Franciszki

  Jednym z błędnych i paradoksalnych pojęć religijnych, jakie rozpowszechniły się wśród chrześcijan, jest pojęcie świętości. Przeciętny chrześcijanin świętość kojarzy z jakimś nadzwyczajnym sposobem życia i specjalnymi praktykami pobożności, które możliwe są tylko dla wyjątkowych jednostek powołanych na "wyższe" drogi życia. Oczywiście, takie poglądy równoznaczne są z mniemaniem, że przeciętny człowiek nie ma obowiązku dążyć do świętości i co za tym idzie, niepotrzebna mu jest znajomość życia duchowego, życia wewnętrznego. (...)

  (więcej) • Cykl kazań na wakacje - WYCHOWANIE cz. III

  Pozostaje nam wykazać w jaki sposób wychowanie powinno dochodzić do swych wzniosłych celów,- jakimi posługiwać się środkami, aby spełnić swoje zadanie.(...)

  (więcej) • Cykl kazań na wakacje - WYCHOWANIE cz. II

  Wychowanie człowieka - to długa i mozolna droga. Chcąc tę drogę przebyć, potrzeba przezwyciężyć wiele przeszkód, ponieść wiele trudów, a wtedy dojdzie się do pożądanego celu. Jakiż jest punk wyjścia w tej drodze? Od czego powinno rozpocząć wychowanie, aby praca jego była prawdziwie celową?(...)

  (więcej) • Cykl kazań na wakacje - WYCHOWANIE cz. I

  Piękne są bujne łany złocistej pszenicy, lub wspaniałe wielkomiejskie ogrody. Lecz ileż to pracy dołożyć musi człowiek, zanim ziemia, choćby urodzajna, wyda plon pożądany, zanim chwastami porosła jej powierzchnia zamieni się na raj rozkoszny! (...)

  (więcej) • SŁOWO TOWARZYSTWA BIBLIJNEGO W POLSCE NA EKUMENICZNE DNI BIBLIJNE 2009

  „To, co jest niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga” (Łk 18,27). Tak brzmi hasło tegorocznych Ekumenicznych Dni Biblijnych, organizowanych już od szesnastu lat z inicjatywy Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Słowa tego hasła są odpowiedzią Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na ludzkie pytanie o życie wieczne, o Królestwo Boże; na pytanie o zbawienie. Co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne, jak mogę stać się obywatelem Królestwa Bożego, jak mogę być zbawiony? To jest pytanie jak najbardziej aktualne po wszystkie czasy naszego ziemskiego pielgrzymowania.

  (więcej) • Kazanie na ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY - Łódź 2009

  W Chrystusie jest wiele członków, ale jedno ciało. Ten temat, który przyświeca dzisiejszemu nabożeństwu, ustalony został na Zgromadzeniu Ogólnym ŚDM przed czterema laty i powierzony do opracowania chrześcijankom w Papui-Nowej Gwinei, które uznały go za bardzo właściwy dla ich kraju. Napisały m.in.: ...nasz kraj ma wiele języków, kultur, tradycji i wierzeń. Chociaż różnimy się pod wieloma względami, Papua-Nowa Gwinea cieszy się nadal duchem jedności w dużej różnorodności.

  (więcej) • Kazanie na Boże Narodzenie 2008

  Anioł powiedział do nich: Nie bójcie się! Oto przynoszę wam dobrą nowinę, radość wielką dla całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem, Panem. A oto znak dla was: Znajdziecie Niemowlę zawinięte w pieluszki i położone w żłobie. Natychmiast dołączyły do anioła liczne zastępy z nieba, które wielbiły Boga i mówiły Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał (Łk 2,10-14).

  (więcej) • Kazanie na Uroczystość Wszystkich Świętych

  Pierwszego listopada obchodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych, a drugiego listopada Dzień Zaduszny poświęcony modlitwom za dusze tych, którzy odeszli do wieczności. Uroczystość Wszystkich Świętych , należy niewątpliwie do radosnych Świąt roku kościelnego. Ta uroczystość kieruje myśli nasze ku górze, ku niebu, ku tym wszystkim, którzy odeszli z tego świata i cieszą się szczęściem wiekuistym w niebie.

  (więcej) • Trzy Anny - matki charyzmatycznych dzieci

  Imię Anna (hebr. Hannah- zn. łaska) znane jest od dawna, bo Anna o której będę mówić w pierwszej kolejności, żyła w czasie ok. XII-XI wieku przed narodzeniem Chrystusa. O jej życiu a właściwie i jej wewnętrznych przeżyciach i postawie wobec Stwórcy dowiadujemy się z kart Pisma św. Starego Testamentu (1 Sam. 1;2). Była to zacna izraelska niewiasta, żona człowieka imieniem Elkana. Mąż darzył Annę serdeczną miłością, ale mimo to nie czuła się ona szczęśliwa ponieważ nie miała dzieci. W owych czasach bezpłodność uważano za brak Bożego błogosławieństwa i dlatego najbliższe otoczenie nie szczędziło Annie przykrych słów i wymówek przy każdej nadarzającej się okazji. Anna smuciła się i cierpiała z tego powodu.

  (więcej) • W majową rocznicę ...

  W dniu 27 maja mija 146. rocznica urodzin Założycielki Mariawityzmu, Matki Marii Franciszki, której Bóg objawił Dzieło Wielkiego Miłosierdzia dla świata we czci Przenajświętszego Sakramentu i wzywaniu Pomocy Maryi. Każdy mariawita, który rozumie i kocha Mariawityzm, kocha także Matkę Marię Franciszkę za Jej wielką miłość dla bliźnich, poświęcenie dla Dzieła Bożego i za Jej cierpienia, które ofiarowała Bogu w intencji naszej Ojczyzny i całego Kościoła chrześcijańskiego.

  (więcej) • NASZA MATKA

  W miesiącu maju, dzień 26 maja został poświęcony wszystkim matkom. Kalendarze określają ten dzień jako „DZIEŃ MATKI”. Spróbujmy chwilę poświęcić rozważaniom tego tematu. Słowo „MATKA” należy chyba do słów najpiękniejszych, zawierających najgłębsze i najbardziej wzniosłe treści. Jest jednym z nielicznych wyrazów, który w różnych językach świata posiada podobne bądź zbliżone brzmienie. Najczęściej od tego właśnie słowa: „Ma- ma” wielu z nas zaczęło jako niemowlę mówić.

  (więcej)


 • BOŻE CIAŁO sto lat temu ...

  Uroczystość Bożego Ciała odbyła się w Łodzi z wielką okazałością. Procesya wyszła z kościoła przy ulicy Franciszkańskiej i przeszła ulicami: Franciszkańską, Wolborską, Ś-go Jakóba, wracają z powrotem do kościoła. Ołtarze przystrojono pięknie i poważnie. Długi szereg chorągwi i proporców powiewał nad głowami rozmodlonych tłumów. Szczególną uwagę zwracał prześliczny artystycznej roboty baldachim, wykonany w zakładzie p. Kozłowskiej w Płocku. W procesyi wzięły udział wielotysięczne tłumy pobożnych.

  (więcej)


 • Uroczystość Bożego Ciała

  (Lekcja z 1 Listu św. Pawła Ap. Do Koryntian 11,23-27; ewangelia według św. Jana 6,55-57)

  Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem, Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. (Bib. Tys.)

  (więcej)


 • ŚWIĘTA, BŁOGOSŁAWIONA...

  W Kościele Starokatolickim Mariawitów Założycielkę Mariawityzmu Siostrę Marię Franciszkę Feliksę Kozłowską nazywamy świętą, błogosławioną. Określeń tych używamy zamiennie, zarówno w modlitewnikach jak i czasopismach oraz wypowiedziach publicznych, ponieważ z wypowiedzi Pana Jezusa i apostołów, zapisanych w Piśmie Świętym Nowego Testamentu wynika, że są to synonimy określające osoby, które doskonale wypełniały Wolę Bożą, które realizując swoje życiowe powołanie kierowały się zawsze miłością Boga i bliźniego.

  (więcej)


 • Wiara, że Bóg jest jeden ale w trzech osobach jest fundamentem religii chrześcijańskiej

  W liturgii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów okres Wielkanocny trwa od Niedzieli Zmartwychwstania Pana Jezusa do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej. W tym czasie Kościół kieruje swoje modlitwy i uwielbienie do poszczególnych Osób Boskich.

  (więcej)


 • O Litanii do Najświętszej Maryi Panny

  Nazwa litania pochodzi od greckiego słowa „litaneia”, które oznacza prośbę, błaganie. Jest to modlitwa zaczynająca się słowami - Panie zmiłuj się (po grecku Kyrie elejson). Następnie wymieniane są różne tytuły, przymioty Osoby, do której modlitwa jest skierowana. Po każdym wezwaniu jest odpowiedź wyrażająca prośbę, błaganie, np. Zmiłuj się nad nami, Módl się za nami. W modlitewnikach Kościoła Starokatolickiego Mariawitów zamieszczonych jest kilka Litanii do publicznego i indywidualnego odmawiania. Niektóre z nich są śpiewane podczas liturgicznych dorocznych nabożeństw, np. Litania do Wszystkich Świętych w Wielką Sobotę, Dni Krzyżowe w dniu św. Marka, Litania do Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu.

  (więcej)


 • KAZANIE NA WIELKANOC 2008 - Pan zmartywchwstał naprawdę !

  Drodzy Bracia i Siostry!

  Wielkie i radosne jest święto- Święto Zmartwychwstania Pańskiego. W tekstach Pisma Świętego czytanych w czasie Mszy Świętej dominują słowa wyrażające prawdę wiary chrześcijańskiej, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus żyje, że grób Jego został pusty. W nas budzą one nadzieję i radość, bo są potwierdzeniem świętej wiary naszej, którą wyznajemy w Składzie Apostolskim: „Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał”.

  (więcej)


 • Rekolekcje w Kościele Starokatolickim Mariawitów

  Już w 1907 roku św. Maria Franciszka, z Objawienia Bożego wiedziała, że będzie wszechświatowa wojna (Dzieło Miłosierdzia str. 53). Na trzy lata przed wybuchem I wojny światowej w Kościele Starokatolickim Mariawitów zaczęło się duchowe przygotowywanie kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych na nadchodzące, trudne wojenne doświadczenia. W tym celu postanowiono odprawić we wszystkich parafiach mariawickich trzydniowe rekolekcje, które miały prowadzić do nawrócenia się do Boga i do prawdziwej wolności. Plan tych rekolekcji ułożyła św. Maria Franciszka Kozłowska i opracowała jedno z rozmyślań, pod tytułem „O źródłach grzechu”, a także współpracowała z biskupem Jakubem P róchniewskim w przygotowaniu wszystkich konferencji i rozmyślań.

  (więcej)


 • NIEUSTANNIE SIĘ MÓDLCIE - Wprowadzenie do tematu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrzścijan w 2008 roku

  Tekst na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zaczerpnięto z Pierwszego Listu do Tesaloniczan. Słowa: Nieustannie się módlcie (1 Tes 5,17) podkreślają podstawową rolę modlitwy wewnątrz wspólnoty Chrześcijańskiej, której członkowie wzrastają w relacji z Chrystusem i z sobą nawzajem. Ten fragment jest jednym z serii „imperatywów”- wypowiedzi, w których św. Paweł zachęca wspólnotę do przeżywania swej pochodzącej od Boga- jedności w Chrystusie, do praktykowanie tego, czym ta jedność jest w swej istocie: jedno Ciało Chrystusa w widzialny sposób widoczne w jednym miejscu.

  (więcej) • KAZANIE NA DRUGI DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA 2007 r.
  Nagrane przez Polskie Radio 2 XII do retransmisji 26 XII w 2 Programie PR o godz. 19:00

  Drodzy Bracia i Siostry - szanowni radiosłuchacze.

  Drugi dzień Bożego Narodzenia poświęcony jest św. Szczepanowi, pierwszemu męczennikowi za wiarę w Jezusa Chrystusa. Jeszcze nie przebrzmiały echa radosnych kolęd, którymi rozśpiewał się wczoraj kościół, jeszcze pełno wesela z powodu narodzin Dziecięcia Bożego, a już w tej dopiero co rozpoczętej symfonii radości zabrzmiał pierwszy akord cierpienia. Białe szaty używane w liturgii w Boże Narodzenie zastępuje dziś ornat czerwony symbolizujący krew wylaną za naukę i wiarę w osobę Jezusa Chrystusa. Dziś uroczyście obchodzimy pamiątkę śmierci św. Szczepana.

  (więcej) • PRZYJŚCIE PAŃSKIE

  PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU jest niedzielą rozpoczynającą liturgiczny ROK KOŚCIELNY, który podzielony jest na okresy, a mianowicie:

  • okres BOŻEGO NARODZENIA poprzedzony Adwentem,
  • okres WIELKANOCNY poprzedzony Wielkim Postem,
  • okres ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.

  (więcej)