Nasza Parafia - historia i czasy współczesne

Poniższe słowo wstępne zostało napisane w 2002 r. przez ówczesnego proboszcza i ordynariusza diecezji śląsko- łódzkiej biskupa M. Ludwika Jabłońskiego. Od sierpnia 2007 r. obie te funkcje pełni bp M. Włodzimierz Jaworski. Aktualizując podane informacje należy wspomnieć, że w październiku 2006 r. Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Łodzi obchodziła jubileusz 100- lecia istnienia.

W styczniu 2003 r. powstał chór diecezji śląsko- łódzkiej „Mariawita”, który uświetnia nie tylko nabożeństwa w naszej parafii, ale także uroczystości religijne na terenie kościołów mariawickich w całej Polsce, jak również bierze udział w koncertach pieśni religijnych (Hajnówka, Mińsk Mazowiecki, Paryż). Istniejący chór parafialny jest integralną częścią chóru diecezjalnego.

Biskup M. Włodzimierz Jaworski

Bp Zdzisław Maria Włodzimierz Jaworski
Słowo wstępne proboszcza parafii - Biskupa M. Ludwika Jabłońskiego

Biskup M. Ludwik JabłońskiParafia Łódź należy do większych placówek naszego Kościoła. Za cztery lata będzie obchodzić swój jubileusz 100-lecia. Kościół z 1906 r. należy do najstarszych świątyń mariawickich. Począwszy od 1910 roku, Łódź stała się pierwszą siedzibą biskupią, gdy dotychczasowy proboszcz ks. Leon M. Andrzej Gołębiowski otrzymał sakrę.

W swej bogatej już historii parafia tutejsza zapisała się złotymi zgłoskami nie tylko na polu budzenia życia religijnego i moralnego, ale także w dziedzinie pracy oświatowo-charytatywnej. Przy parafii funkcjonowała m.in.: 7-klasowa szkoła, ochronka, żłobek, a także drukarnia i redakcja "Mariawity".

Dziś do tutejszej parafii należy ponad 300 rodzin. Wyznawcy mariawityzmu mieszkają nie tylko na Bałutach, najstarszej i najbardziej licznie zamieszkałej części, ale również i w innych dzielnicach Łodzi i nie tylko. Rzeczywistość dzisiejsza nie jest tak trudna, jak to bywało w przeszłości. Szykany, prześladowania z racji przynależności do Kościoła Mariawitów, na szczęście należą do rzadkości. Wierni mimo oddalenia od swej parafii z wielkim poświęceniem uczestniczą systematycznie w nabożeństwach. Jeśli zachodzi potrzeba parafianie biorą także udział w pracach społecznych.

W Parafii istnieje orkiestra dęta, która regularnie odbywa próby i swoim wysokim kunsztem artystycznym uświetnia wiele uroczystości parafialnych i ogólno kościelnych. Należy podkreślić, że od kilku już lat bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Od jesieni 2001 roku istnieje Forum Dyskusyjne Inteligencji Mariawickiej, które ogniskuje młodych wyznawców naszego Kościoła, zarówno studentów oraz absolwentów wyższych uczelni. Jako mariawici jesteśmy świadomi swej misji w świecie. Powołani jesteśmy do szczególnego zadania; szerzenia chwały Eucharystycznego Pana. Ufamy, że opieka Matki Boskiej Nieustającej Pomocy pozwoli nam przez cześć dla Przenajświętszego Sakramentu błagać Boga o miłosierdzie tak potrzebne całemu światu.

Miesięczna Adoracja Przenajświętszego Sakramentu, a także wystawiony w monstrancji Pan Jezus w czasie niedzielnych i świątecznych Mszy, to podstawowa praktyka wiernych naszego Kościoła. Jako czciciele kultu eucharystycznego wyrażamy radość z powodu tego, że w Kościele Rzymskokatolickim również następuje ewolucja tegoż kultu, zwłaszcza Adoracji Najświętszego Sakramentu, czego dowodem są ustalenia II Synodu Plenarnego tegoż Kościoła w Polsce. Mamy nadzieję zgodnie z Objawieniem o Miłosierdziu Bożym, bł. M Franciszki Kozłowskiej, że pragnienie powszechnej wiary i miłości dla obecnego Chrystusa w Eucharystii zostanie urzeczywistnione.


kwiecień 2002, aktualizacja grudzień 2007

strona główna